Regler & villkor för annonsering på reuse.se

Tänk på att...

Annonser som inte följer reglerna publiceras inte

Radera din gamla annons om du ska annonsera samma varaÄr du osäker på om din annons följer reglerna, fråga kundservice

Annonsera som privatperson: Reuse privatannonser är till för privatpersoner som har rätt att ingå avtal, enligt konsumentverkets regler.

Annonsera som företag: Reuse företagsannonser är till för företag. Reuse.se förbehåller rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Här kan du läsa mer om vad som kategoriseras som företag. Alla priser ska vara inklusive moms.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning och byten. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av verksamheten eller det generella utbudet, tillåts inte i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på, annonsera som företag.

Beskrivning av annonsen: Annonsrubriken måste beskriva varan, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken eller symboler får användas i rubriken. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är alltså inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten. Endast annonser på skandinaviska språk eller engelska tillåts.

Kategorisering av annonsen: Annonsen skall läggas in i den kategori som bäst beskriver din vara (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas om möjligt). Det är inte tillåtet att lägga in varor i samma annons som inte passar under samma kategori, dessa måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Sälj annonser skall placeras i Säljes, köpes annonser i Köpes och bytes annonser i Bytes.

Tredjepartsinformation: Viss tilläggsinformation i annonsen visas automatiskt baserat på uppgifter från annonsören, t.ex. kartinformation baserat på postnummer. Dessa uppgifter hämtas från externa system och Reuse tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Det är annonsörens ansvar att undersöka uppgifterna och meddela Reuse om det är något som inte stämmer.

Kläder, Accessoarer & Skor: Dina klädesplagg måste stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg vid försäljning av vuxen- och barnkläder. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om ett sådant tillstånd finns, skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan komma att straffas med fängelse eller böter.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara under flera län eller i mer än en kategori.

Länkar och hänvisningar: Endast annonsörer med butiker på Reuse.se har möjlighet att ha länkar med i annonsen. Länkar i annonser skall vara relevanta för varan du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är inte tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder: Bilderna i annonsen skall vara relevanta för varan du annonserar om. Företagslogotyper får inte användas som bilder. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Bilder föreställande modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av märkesprodukter. När du säljer sådana produkter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Stötande innehåll: Annonser som kan verka stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder av kränkande karaktär tillåts inte.

Orealistiska erbjudanden: Reuse.se förbehåller rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Byte av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Om en annons nekas publicering på grund av att den bryter mot reglerna får man en annons för samma pris tillgodo, återbetalning sker ej. Reuse.se förbehåller rätten att avgöra när en annons bryter mot Reuse’s regler och anda. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

Generella villkor

Ansvar: Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Reuse.se ansvarar inte för den utannonserade varan. Annonsören godkänner att innehållet i annonsen kan komma att visas även från Reuse samarbetsparters hemsidor, enligt samma regler som gäller för annonsen då den visas på Reuse.

Upphovsrätt: Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Reuse AB.

Ersättning: Vid tekniska fel eller handhavandefel ersätts högst annonskostnaden. Reuse.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med en vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av annonsören.

Personuppgifter: Reuse.se hjälper polisen, andra myndigheter samt försäkringsbolag och deras samarbetsparter med information om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av Internetleverantören eftersom t.ex. IP-adressen loggas.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Banner